יהודית פורת

 

מיכל רצון

מנהלת אדמינסטרטיבית

מיכל,

גדלה בקיבוץ דפנה עובדת בקפינג משנת 2008

Sports
0%
Art
0%
Activities
0%

It was the best summer camp ever! I had great time here and have
met a lot of new friends! I’ll be back!
It was the best summer camp ever! I had great time here and have
met a lot of new friends! I’ll be back!
It was the best summer camp ever! I had great time here and have
met a lot of new friends! I’ll be back!
Methew Green7 y.o.
Lisa Simpson10 y.o.
Alisia Mann9 y.o.
- have a question -

Send a message