מיכל רצון

מיכל הצטרפה לקמפינג בשנת 2008

תפקידה כיום מנהלת אדמיניסטרטיבית ואחראית הזמנות.