יהודה פורת

בעלים ומנהל האתר קמפינג דרך הנחל,

יהודה, חבר קיבוץ דפנה בשנת 2005 החליט להקים קמפינג, עם הרבה רצון קיים היום קמפינג דרך הנחל.