מסלולי הנחלים בגליל

מסלולי הנחלים בגליל קמפינג ומים ״קמפינג״ השתרש בשפתנו כמונח מקובל לתיאור נופש בעל אופי ״מחנאי״, דהיינו הקמת אוהל באזור טבע פראי, בעיקר ליד מקור...